Algemene voorwaarden

In geval van een abonnement met papieren krant:
De bezorging start 4 werkdagen na aanmelding (tenzij anders is opgegeven).

In geval van een abonnement met digitaal component:
U kunt direct na aanvraag lezen op uw tablet, telefoon en computer (tenzij u kiest voor een ingangsdatum in de toekomst).

Annulering

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de start van het abonnement. Is uw abonnement reeds gestart en wilt u er binnen de bedenktijd toch van afzien, dan worden alleen de afgenomen producten in rekening gebracht.

Het abonnement geldt tot wederopzegging.

Als u het abonnement niet wilt voortzetten na de wettelijke bedenktijd dan kunt u het abonnement opzeggen tot één maand voor het einde van de eerste contracttermijn.

Na de eerste contracttermijn kunt u op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Leeftijd
U dient minimaal 18 jaar oud te zijn.


Leveringsvoorwaarden en privacy verklaring:

Zie voor overige leveringsvoorwaarden nrc.nl/leveringsvoorwaarden.

NRC legt persoonsgegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst zoals vermeld op nrc.nl/privacy-verklaring