Historie NRC De Week

Al sinds 1846 hebben Nederlanders in het buitenland hun eigen Nederlandse krant. Met de NRC-editie voor Oost- en West-Indië bleven ze maandelijks op de hoogte van het nieuws uit hun vaderland.

In 1947 werd overgeschakeld naar wekelijkse informatievoorziening met NRC Overzeesche Weekeditie. Ook de lezersgroep veranderde: steeds meer hoogopgeleiden die een tijdje in het buitenland werkten, lazen de weekeditie.

In 1986 veranderde de naam in NRC Handelsblad Weekeditie voor het Buitenland (later Web- en Weekeditie). De lezers verbleven immers lang niet altijd overzee, maar door de Europese eenwording ook steeds vaker op het vasteland.

In 1996 werd een dagelijkse berichtenservice per e-mail en digitale toegang tot alle artikelen uit de dagkrant aan de Web- en Weekeditie toegevoegd.

Vanaf 28 april 2007 verschijnt een geheel vernieuwde NRC Weekeditie voor het buitenland. De redactionele formule wordt aangescherpt, de krant krijgt meer kleur en de vormgeving wordt toegankelijker. Wat blijft is het handige tabloidformaat.